25 mars, 2010


Kontrollera brandvarnaren

10 april, 2015

Den 26 mars inträffade en glödbrand i en lägenhet i huset. Tack vare vaksamma grannar som larmade Räddningstjänsten som i sin tur var snabbt på plats så blev ingen skadad och skadorna på lägenheten mycket begränsade.

Samtliga lägenheter är utrustade med minst en brandvarnare. Tänk på att batteriet i brandvarnaren behöver kontrolleras då och då genom att trycka på knappen. Piper den inte behöver man byta ut 9 V batteriet.

Läs gärna mer om hur man förebygger bränder i bostäder på www.dinsakerhet.se/brand/ eller se vad Arga snickaren har för tips att bjuda på.


Lämna in motion senast 8 maj

9 april, 2015

Nu är det snart dags för årsstämma i BRF Tre Lejon. Har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra i vår fastighet eller föreningen, så skriv en motion. Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 8 maj, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.Idé

Årsstämman kommer hållas 3 juni. Separat kallelse till stämman kommer i postfacken under maj.


Sopsugen

24 februari, 2015

Inom kort kommer vi tillsammans med Envac utforma informationsblad för att alla med säkerhet ska känna till hur stopprisken minimeras. Styrelsen diskuterar hur vi ska lösa kostnadsökningen om det fortsatt är ett bekymmer.

Vid stopp i sopsugen – LÄMNA INTE ERA SOPOR UTOMHUS. Ta in dem igen och vänta tills stoppet är löst.


Invigning av entréer + extrastämma

14 januari, 2015

Tisdag den 3/2 kl 19.00 inviger vi våra nya entréer på plan 1 & 5. Alla bjuds in att träffas på plan 1 för bubbel och tilltugg.

 champagne-04

Ytterligare viktigt blir det också då vi kommer att kalla till en extrastämma, samma tid, samma plats för att ta ställning till en stadgeändring. Mycket fiffigt planerat tycker vi. Formell kallelse till extrastämman kommer separat inom kort, men notera datum redan nu.


Soplukt i hissar och trapphus

14 januari, 2015

Envac har identifierat att orsaken till sopluktsproblemet är dålig ventilation av BRF Mjölners sopkassun. Efter en period av förhandling har åtgärdsförslaget godkänts av både BRF Mjölner och JM som byggt anläggningen. Arbetet med en korrekt utförd frånluftsventilation ska enligt besked från JM startas under januari. Vår huskropp berörs inte av ombyggnationen.


Containers för brännbart julskräp

5 januari, 2015

Samfälligheten ordnar i år två containers för julens brännbara rester. De står uppställda på utomhusparkeringsområdet mot Bratteråsgatan (utgången plan 5), P-plats 58. Det är således inte våra containers som står vid ”Juvel-silon” som tidigare år.

Obs! Endast brännbart avfallContainer


Oförändrad avgift 2015

23 november, 2014

Styrelsen har beslutat inte justera avgifterna för kommande år. Avskrivningsreglerna som har diskuterats under året kommer att påverka vårt uppvisade resultat, men styrelsen planerar inte avgiftshöjning som följd av detta.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.