25 mars, 2010


Oförändrad avgift 2015

23 november, 2014

Styrelsen har beslutat inte justera avgifterna för kommande år. Avskrivningsreglerna som har diskuterats under året kommer att påverka vårt uppvisade resultat, men styrelsen planerar inte avgiftshöjning som följd av detta.


Inbjudan till samråd om detaljplan

23 november, 2014

Stadsbyggnadskontoret bjuder in till samråd kring detaljplan för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan. Planens syfte är att möjliggöra att hamnbanan förläggs i tunnel och att en sammanhängande bebyggelse kan skapas söder om Säterigatan.

Man bjuder in till öppet hus onsdag 26 november kl 17-19 samt onsdag 3 december kl 17-19, i Klubbstugan vid Krokängsplanen, Säterigatan 15.

Planen omfattar bl.a. området runt Bratteråsgatan och Bratteråsbacken och visas på Stadsbyggnadskontoret samt på ICA Kvantum i Sannegården. Förslaget finns också på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Samråd detaljplanSynpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast den 16 december 2014 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg eller via e-post sbk@sbk.goteborg.se


Stämmoprotokoll Juvel samfällighet

9 november, 2014

Klicka på länk som följer: Stämma20140922


Utemiljö

9 november, 2014

Tillsammans med samfälligheten har en översyn av rabatter och växter runt husen skett under hösten. Som många säkert noterat har gamla och döda växter nu rensats bort från rabatterna. Återplantering är gynnsamt för många växter och träd under hösten och kommer i stor utsträckning att ske kommande veckor. Perenner planteras till våren. Vi kan se fram emot fint renoverade rabatter där Ada Trädgård hjälper oss både med det som nu sker och det kommande säsongsunderhållet.


Soplukten

9 november, 2014

Inspektion av soprum har gjorts tillsammans med Envac och JM. Felaktigheter i nuvarande installation är identifierade och en lösning finns framtagen. Korrigerad friskluftsventilation i BRF Mjölners soprum kommer med stor sannolikhet innebära att vi sedan kan njuta av hissar och trapphus fria från odörer.


Inget lösöre utanför egna lägenheten/förrådet

9 november, 2014

Vi påminner åter om att man inte får förvara ägodelar på annan plats än i lägenheten eller lägenhetsförrådet, undantaget cykel och barnvagnar i därför avsedda rum. Det handlar om att vi ska ha rent, snyggt och ha ett så brandskyddat hus som möjligt. För ett par veckor sedan plockades skräp och övergivna möbler bort från förrådskorridorer på plan 2 & 3 samt rummet mitt emot cykelförrådet. Borttransporten blir en helt onödig kostnad i vår BRF.


Båtplats i Sannegården

1 mars, 2014

Västra Sannegårdshamnens båtklubb har beslutat attIron Anchor utöka upptagningsområdet vilket gör att boende i BRF Tre Lejon nu har rätt att söka båtplats i Sannegården. Man meddelar också att man för närvarande har lediga båtplatser. För mer info se www.vsbk-gbg.se eller utskick från VSBK GBG Båtplatser.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.