25 mars, 2010


Sopsugen

24 februari, 2015

Inom kort kommer vi tillsammans med Envac utforma informationsblad för att alla med säkerhet ska känna till hur stopprisken minimeras. Styrelsen diskuterar hur vi ska lösa kostnadsökningen om det fortsatt är ett bekymmer.

Vid stopp i sopsugen – LÄMNA INTE ERA SOPOR UTOMHUS. Ta in dem igen och vänta tills stoppet är löst.


Invigning av entréer + extrastämma

14 januari, 2015

Tisdag den 3/2 kl 19.00 inviger vi våra nya entréer på plan 1 & 5. Alla bjuds in att träffas på plan 1 för bubbel och tilltugg.

 champagne-04

Ytterligare viktigt blir det också då vi kommer att kalla till en extrastämma, samma tid, samma plats för att ta ställning till en stadgeändring. Mycket fiffigt planerat tycker vi. Formell kallelse till extrastämman kommer separat inom kort, men notera datum redan nu.


Soplukt i hissar och trapphus

14 januari, 2015

Envac har identifierat att orsaken till sopluktsproblemet är dålig ventilation av BRF Mjölners sopkassun. Efter en period av förhandling har åtgärdsförslaget godkänts av både BRF Mjölner och JM som byggt anläggningen. Arbetet med en korrekt utförd frånluftsventilation ska enligt besked från JM startas under januari. Vår huskropp berörs inte av ombyggnationen.


Containers för brännbart julskräp

5 januari, 2015

Samfälligheten ordnar i år två containers för julens brännbara rester. De står uppställda på utomhusparkeringsområdet mot Bratteråsgatan (utgången plan 5), P-plats 58. Det är således inte våra containers som står vid ”Juvel-silon” som tidigare år.

Obs! Endast brännbart avfallContainer


Oförändrad avgift 2015

23 november, 2014

Styrelsen har beslutat inte justera avgifterna för kommande år. Avskrivningsreglerna som har diskuterats under året kommer att påverka vårt uppvisade resultat, men styrelsen planerar inte avgiftshöjning som följd av detta.


Inbjudan till samråd om detaljplan

23 november, 2014

Stadsbyggnadskontoret bjuder in till samråd kring detaljplan för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan. Planens syfte är att möjliggöra att hamnbanan förläggs i tunnel och att en sammanhängande bebyggelse kan skapas söder om Säterigatan.

Man bjuder in till öppet hus onsdag 26 november kl 17-19 samt onsdag 3 december kl 17-19, i Klubbstugan vid Krokängsplanen, Säterigatan 15.

Planen omfattar bl.a. området runt Bratteråsgatan och Bratteråsbacken och visas på Stadsbyggnadskontoret samt på ICA Kvantum i Sannegården. Förslaget finns också på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Samråd detaljplanSynpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast den 16 december 2014 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 40317 Göteborg eller via e-post sbk@sbk.goteborg.se


Stämmoprotokoll Juvel samfällighet

9 november, 2014

Klicka på länk som följer: Stämma20140922


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.