25 mars, 2010


Båtplats i Sannegården

1 mars, 2014

Västra Sannegårdshamnens båtklubb har beslutat attIron Anchor utöka upptagningsområdet vilket gör att boende i BRF Tre Lejon nu har rätt att söka båtplats i Sannegården. Man meddelar också att man för närvarande har lediga båtplatser. För mer info se www.vsbk-gbg.se eller utskick från VSBK GBG Båtplatser.


Nya Parkeringsplatser

24 februari, 2014

Från den 1 mars gäller nya parkeringsplatser för alla som har parkeringsplats genom vår förening. De flesta flyttar över till inomhusparkering i Deckshuset mitt emot entrén på våning 1. Passerkort till Deckshuset kommer att distribueras under vecka 9. Mer information om parkering i Deckshuset finns på deckshuset.se.

Även för de som tills vidare står kvar utomhus gäller nya parkeringsplatser. Information om nya platser meddelas under vecka 9. Området där våra nuvarande utomhusplatser är belägna kommer stängas av under mars månad. Kartan nedan visar placeringen av våra nya utomhusplatser.

Uteparkering


Entréprojektet

16 oktober, 2013

Nu har den arkitektbyrå som hjälper vår Brf att utforma ett förslag till trevligare entré på plan 1 sammanställt de enkätsvar som kommit in från medlemmarna. Ni kan läsa denna sammanställning om ni klickar på länken i första meningen.


Ny låscylinder monterad i entrédörren plan 1

2 maj, 2013

Efter en tid med trasig låscylinder i entrédörren på plan 1 är nu en ny monterad. Den kan behöva lite finjustering, men det går nu åter att öppna med nyckel.


Motioner till årsstämman

2 maj, 2013

Det är snart dags för årsstämma i BRF Tre Lejon. Har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra i vår fastighet eller föreningen, så skriv en motion. Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 6 maj, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.Idé

Preliminärt datum för årsstämman är 28 maj. Separat kallelse till stämman kommer i postfacken under maj.


Kom ihåg att rensa dina vattenlås regelbundet

2 maj, 2013

Rensa dina vattenlås


Eriksbergs samfällighet informerar om sopsugen

9 april, 2013

Här kommer viktig information från Eriksbergs samfällighet om vår gemensamma sopsug.  Vi måste göra allt vi kan för att sopsugen ska fungera så väl det bara går, stoppen uppskattas inte av någon! Kom också ihåg att kompostera, det sparar pengar till vår förening och miljö för oss alla. Påsarna för kompostering hittar ni i rummet mitt emot cykelförrådet på plan 1.

Läs informationen som du når via den klickbara länken ovan. Notera också att det går att hämta genombruten korg för matavfallet om ni saknar sådan i lägenheten. Denna lämnas ut vid GUAB:s kontor på Östra Eriksbergsgatan 16 under vecka 16 & 17.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.