25 mars, 2010


Info från styrelsen

31 oktober, 2015

Vi har under året fått många nya grannar i huset, vilket är mycket trevligt! Vi vill passa på att informera/påminna om några saker som är viktiga att minnas.

  • I sopröret får man enbart slänga hushållssopor. Kartonger, av alla slag och  material, måste sorteras vid återvinningsstationen. Det blir lätt stop i sugen och varje gång det händer måste föreningen betala för att tekniker ska komma ut och lösa problemet. Vi ber, vänligt men bestämt, samtliga boenden att tänka på detta i framtiden. Onödiga kostnader är aldrig roligt.
  • I cykelförrådet får aldrig några motorfordon parkeras. Där står enbart cyklar. Tänk också på att leda cykeln in i förrådet via dörren på utsidan. Vi vill inte ha cyklar i entrén då de drar in smuts och grus.
  • Vid uppställning av entrédörr, öppna dörren med nyckel. Om dörren öppnas elektriskt och därefter hindras att gå igen, kommer systemet att haverera. Ny hasp till dörren är på väg. Använd denna! Stenar och andra föremål skadar dörren.

Övrig generell information

  • Val av bredbandsleverantör är nu genomfört. Styrelsen har beslutat att vi ska anlita Bahnhof som leverantör av föreningens bredband. I skrivande stund är datum för skifte ej ännu klart, det är en fråga mellan rådande befintlig part, Itux/Gothnet och kommande Bahnhof. Preliminärt tror styrelsen att skifte kommer ske någon gång under våren. Uppdatering kommer ske löpande.
  • För dom som har parkering i P-huset kommer det från årsskiftet att ske en höjning av månadsavgiften med 25kr/mån

Städ och målning av cykelförråd

31 oktober, 2015

cykelskiss

Under vecka 45 kommer det hit städare och målare
som ska fixa vårt cykelförråd.
Tills dess måste samtliga cyklar vara flyttade till förrådet i Mjölner (se bild).
De cyklar som inte har flyttats anser vi som oönskade och de kommer forslas bort.
Till måndag v. 45 måste förrådet vara tömt.


Beslut om Bredbandsavtal och Stadgeändringar

14 oktober, 2015

BredbandUnder föregående extrainsatta föreningsstämma (30/9) röstades motionen igenom om att gå vidare och ge styrelsen uppdraget att välja lämplig leverantör av bredbandsanslutning åt föreningen. (I skrivande stund har vi tre offerter att välja mellan)

Motionen om stadgeändringar för att kunna rättvisare debitera för ovan nämnda tjänst röstades även den igenom.


Kontrollera brandvarnaren

10 april, 2015

Den 26 mars inträffade en glödbrand i en lägenhet i huset. Tack vare vaksamma grannar som larmade Räddningstjänsten som i sin tur var snabbt på plats så blev ingen skadad och skadorna på lägenheten mycket begränsade.

Samtliga lägenheter är utrustade med minst en brandvarnare. Tänk på att batteriet i brandvarnaren behöver kontrolleras då och då genom att trycka på knappen. Piper den inte behöver man byta ut 9 V batteriet.

Läs gärna mer om hur man förebygger bränder i bostäder på www.dinsakerhet.se/brand/ eller se vad Arga snickaren har för tips att bjuda på.


Lämna in motion senast 8 maj

9 april, 2015

Nu är det snart dags för årsstämma i BRF Tre Lejon. Har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra i vår fastighet eller föreningen, så skriv en motion. Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 8 maj, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.Idé

Årsstämman kommer hållas 3 juni. Separat kallelse till stämman kommer i postfacken under maj.


Sopsugen

24 februari, 2015

Inom kort kommer vi tillsammans med Envac utforma informationsblad för att alla med säkerhet ska känna till hur stopprisken minimeras. Styrelsen diskuterar hur vi ska lösa kostnadsökningen om det fortsatt är ett bekymmer.

Vid stopp i sopsugen – LÄMNA INTE ERA SOPOR UTOMHUS. Ta in dem igen och vänta tills stoppet är löst.


Invigning av entréer + extrastämma

14 januari, 2015

Tisdag den 3/2 kl 19.00 inviger vi våra nya entréer på plan 1 & 5. Alla bjuds in att träffas på plan 1 för bubbel och tilltugg.

 champagne-04

Ytterligare viktigt blir det också då vi kommer att kalla till en extrastämma, samma tid, samma plats för att ta ställning till en stadgeändring. Mycket fiffigt planerat tycker vi. Formell kallelse till extrastämman kommer separat inom kort, men notera datum redan nu.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.