Lägenhetsnummer

Våra lägenheter är märkta med en tresiffrig lägenhetsnumrering. Denna numrering används för det mesta vid kontakt med el- och internetleverantörer.

Under 2010 infördes en ny numrering av lägenheter av Lantmäteriet och Skatteverket. Det är denna nya numrering som gäller som folkbokföringsadress. Den fyrsiffriga lägenhetsnumreringen finns på våra postboxar. Nedan är en tabell som visar ursprungliga lägenhetsnummer (tresiffriga) och den nya fyrsiffriga lägenhetsnumreringen.

Ursprungligt lägenhetsnummer Lägenhetsnummer i folkbokföring
011 1002
012 1001
021 1101
022 1102
023 1103
031 1201
032 1202
033 1203
041 1301
042 1302
043 1303
051 1401
052 1402
053 1403
054 1404
055 1405
061 1501
062 1502
063 1503
064 1504
065 1505
071 1601
072 1602
073 1603
081 1701
082 1702
083 1703
091 1801
092 1802
093 1803
101 1901
102 1902
103 1903
111 2001
112 2002
113 2003
121 2101
122 2102
123 2103
131 2201
132 2202
141 2301
142 2302
151 2401
152 2402
161 2501
162 2502

 
Mer information om de nya lägenhetsnumren finns hos Lantmäteriet.

%d bloggare gillar detta: