25 mars, 2010


Avstängning av ytor vid förberedelser inför sprängning

12 maj, 2019
sprangning

Som ett led i arbetet med kommande byggnation kommer sprängningar att genomföras. Det medför att sprängvakter kommer att stänga av ca 10 minuter innan/efter sprängning för att säkerhetsställa att ingen obehörig kommer nära sprängarbetet. Anslag kommer att sättas ut för att informera boende och förbipasserande;

I NÄRHETEN AV DENNA BYGGNAD, PÅ BYGGARBETSPLATSEN, UNDER TIDEN MAJ 2019 – JULI 2019

Viktigt att följa sprängpersonalens /sprängvakternas anvisningar. Håll barn under uppsikt. Gå undan från fönster, balkonger och dörrar som vetter ut mot sprängplatsen.

Sprängarbetet utförs av: Sprängarpojkarna AB Sprängarbetsledare: Peter Aspelin

Vid skada; kontakta sprängarbetsledaren omgående Ring telefonnummer 0739-852524


Brf Kronjuvelen

24 februari, 2019

Informationsdokument om Etablering Avstängning Silo 2019-03-01

Brf Kronjuvelen

kronjuvel

Som ett led i arbetet med kommande byggnation i Kvarnenområdet kommer förberedande åtgärder med undersökningar, miljösanering av asfalt/jord, omläggning av ledningsdragningar genomföras fram till Byggstart i augusti 2019.

Det medför avstängning av stora delar av JMs markområde som därmed blir byggarbetsplats.

   Vad innebär det för boende i området?

  • Naturligtvis finns passage för bil- och gångtrafik till samtliga hus i området.
    Ex framkörning till entréer, Servicebutik eller för Räddningstjänstens åtaganden
  • Celsiusgatan & Bratteråsbacken = kommer alltid vara öppen
  • Avstängning av JMs arbetsplatsområde samt Bratteråsgatan utmed berget
  • Gångtrafik till busshållplatsen vid Valskvarnsgatan hänvisas till befintliga gångvägar i området, ex utmed Brf Magasinet och Brf Kvarnen.
  • Parkering; Besöksparkering kompletteras vid Servicebutik men den stora ytan med friparkering stängs nu av.
  • Lekplats flyttas till norr om Brf Kvarnliden

   När?

   Arbetet startar V9, Avstängt från 4 Mars 2019


12 december, 2018

Godjulgottnyttar2018


30 maj, 2018

sommar2018webben


Sänkning av avgiften för bostäder

8 december, 2017

Hej
Styrelsen har 2017-11-22 vid sitt ordinarie sammanträde diskuterat föreningens ekonomi. Vi har konstaterat att vi har en mycket gynnsam lånesituation och ligger väl till i förhållande till beslutad underhållsplan. Amorteringar görs i beslutad takt. Vi har därför gjort bedömningen att avgifterna är för höga i förhållande till utgifterna i nuläget och i överblickbar framtid.
Vi har beslutat att med verkan fr o m 2018-01-01 sänka månadsavgiften
för bostäderna med 4%.
Har ni några ytterligare frågor eller funderingar är det bara att höra av er till styrelsen.brftrelejon@gmail.comsanta

Vi vill också passa på att önska er alla en God Jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


EU – toppmötet

25 oktober, 2017

eu


Avbrottsinformation fjärrvärme

10 augusti, 2017

Hej!
Nu är det dags för service på fjärrvärmenätet.
Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av värme och varmvatten hos dig på Bratteråsbacken 35 och anl id 30006435. Service på fjärrvärmenätet sker för att din leverans av fjärrvärme ska bli ännu säkrare och bättre.
Tid: måndag 28 augusti 2017, kl 08.00-tisdag 29 augusti 2017, kl 16.00
Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.
Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring oss.
(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Goteborg-Energi-Logo

Med vänlig hälsning, Göteborg Energi AB Tel: 031-626262