Hamndag i Eriksberg

Söndagen den 5 september 2021 mellan kl 12.00 – 16.00 kommer
Föreningen Eriksbergs Kulturbåtshamn i all enkelhet att genomföra en Hamndag med Corona anpassade aktiviteter.
Det kommer att hållas öppet skepp på några av hamnens båtar och det kommer spelas irländsk folkmusik på ett fartyg i hamnen.

Alla är varmt välkomna …även ombord.

Nu på fredag den 4 juni kommer en filminspelning att äga rum ombord på Ostindiefararen. Den avslutas med att skeppet saluterar staden med fyra skott kl 16.21.

Andrahands uthyrning

Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar:
Då vi är en relativt liten förening vill vi stävja att det inte blir för många andrahandsuthyrningar.
Vi har som praxis att inte godkänna andrahandsuthyrningar
längre än 1 år.
Undantag kan vara studier på annan ort.

Återvinningspråmens tilläggsplats Eriksbergstorget

Denna flytande återvinningscentral (ÅVC) tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.
ÖPPETTIDER:
söndag 11 april, kl 10-15 /// måndag 12 april, kl 16-19
tisdag 13 april, kl 16-19 /// lördag 24 april, kl 10-15
söndag 25 april, kl 10-15 /// måndag 26 april, kl 16-19
lördag 8 maj, kl 10-15 /// söndag 9 maj, kl 10-15
måndag 10 maj, kl 16-19 /// söndag 23 maj, kl 10-15
måndag 24 maj, kl 16-19 /// tisdag 25 maj, kl 16-19Felanmälan

Som boende går du in på riksbyggen.se och anmäler ett ärende.
Där finns mer information för oss boende.
Ditt ärende registreras inom 24 timmar.
Vid akuta ärenden, ring 0771-860 860.