Kontakt/Styrelsen

Kontaktinfo

AdressBrf Tre Lejon
Bratteråsbacken 35
417 62 Göteborg
E-poststyrelsen.brftrelejon@gmail.com
Org.nummer769616-3570

Styrelsen

Vid ordinarie årsstämma väljer bostadsrättsföreningen Tre Lejons medlemmar en styrelse om minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, utom i juli.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom, vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen skall även se till att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Styrelsearbete – vem gör vad?

Följande personer ingår i styrelsen som utsågs av stämman 24 juni 2020:

Namn Post Lgh
Marie Frank Söderblom Ordförande 2001
Jeanette Klavborn Vice ordförande 2002
Gunnar Hall Ledamot 2003
Tomas Eriksson Ledamot 1001
Erik Söderlund Sekreterare 1404
Carsten Kristensen Suppleant 1802
Marianne Lillehagen Suppleant 1101
Eva Johansson Suppleant 2202
Emmely Flaxhage Revisor 1404
Yngve Fransson Revisorsuppleant

E-post till styrelsen skickas till styrelsen.brftrelejon@gmail.com, eller genom att använda detta kontaktformulär.
Du kan även lägga ett meddelande i styrelsens brevfack i nedre entrén. Glöm inte att skriva namn och lägenhetsnummer!

Valberedningen

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom gärna erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningen består av följande personer:

NamnLgh
Mattias Landvik1603

Webbredaktör

Har du idéer om hemsidan, kontakta webbansvarig:

NamnE-post
Tomas Erikssonwebb.brftrelejon@gmail.com
Senast uppdaterad: 7 september 2021
%d bloggare gillar detta: