Sopsortering spar pengar

Från och med 1 januari gäller en viktbaserad avfallstaxa på hela Hisingen (och på delar av fastlandet..) Dyrast kommer restavfall att bli, vilket betyder att ju bättre vi sorterar ut komposterbart och tidningar från resten, desto billigare blir det för föreningen.

Något annat som kostar pengar för oss är när det blir stopp i sopsugen, vilket kan hända när till exempel kartonger vecklar ut sig i rören. Kartonger slänger du i sopsorteringen vid busshållplatsen, liksom glas, plastförpackningar och metall. Läs mer under Boendeinfo – Sopsortering.

Vägarbete 12 januari

Onsdagen 2011-01-12 kommer backen mot järnvägen (från parkeringen ner mot nedre entrén) att vara avstängd hela dagen på grund av montering av vägräcke.
Om tjälen inte är för djup skall det enligt entreprenören räcka med en dag för färdigställande.

/JM genom Leif Andersson

Skador på balkonger?

Det har uppstått skador på några balkonger på grund av att firman som glasar in balkongerna har borrat igenom betongen till våningen över/under. Eventuella skador syns tydligt en decimeter från balkongkanten. Kontrollera golvet och taket på din balkong och rapportera alla skador till styrelsen så fort som möjligt.

Kontaktinformation hittar du under Kontakt/Styrelsen.

Inglasning pågår

inglasad balkong

Under perioden 14 juni – 9 juli pågår arbete med inglasning av balkonger. Under denna tid kan det bli lite skräpigt i hissarna och en del stomljud från borrning i betong.

Vi ber alla att ha överseende med dessa störningar.

Viktig info om fläktkåpor i kök

De nu monterade fläktkåporna inom Brf Tre Lejon uppfyller tyvärr inte gällande normer och krav.
Osupptagningsförmågan skall vara 75 % enl. gällande norm och krav. Detta kräver ett flöde på 46 l/s.
Idag är flödet ca 33 l/s och klarar ljudkraven men ej osupptagningsförmågan.
Flödet går att öka till 46 l/s men då överskrider vi de ljudkrav som finns och det med hela 4 Db.
Ovanstående utgör problemet att vi inte kan få ventilationsanläggningen godkänd och därmed inte det OVK-intyg som myndigheterna kräver.

Vi måste byta ut fläktkåporna i lägenheterna så myndighetskraven uppfylls.

Vi beräknar med att börja byta fläktarna v.17. Vi byter 3-4 fläktar per dag så arbetet avslutas under v. 19. Ytterligare avisering kommer.

Tyvärr har vi inget annat val än att göra denna åtgärd.
Vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter detta innebär men ni kommer att få en mycket bra fläktkåpa, se fakta nedan

Med vänlig hälsning

Mats Dahlin
JM AB

Fortsätt läsa Viktig info om fläktkåpor i kök

%d bloggare gillar detta: