Skador på balkonger?

Det har uppstått skador på några balkonger på grund av att firman som glasar in balkongerna har borrat igenom betongen till våningen över/under. Eventuella skador syns tydligt en decimeter från balkongkanten. Kontrollera golvet och taket på din balkong och rapportera alla skador till styrelsen så fort som möjligt.

Kontaktinformation hittar du under Kontakt/Styrelsen.

Inglasning pågår

inglasad balkong

Under perioden 14 juni – 9 juli pågår arbete med inglasning av balkonger. Under denna tid kan det bli lite skräpigt i hissarna och en del stomljud från borrning i betong.

Vi ber alla att ha överseende med dessa störningar.

Ny styrelse

På årsstämman 10 juni valdes följande personer till ny styrelse i föreningen.

Namn Post Lgh
Peder Törnqvist Ordförande 142
Anna-Karin Höijer Vice Ordförande 141
Anna Zackrisson Kassör 065
Karl Lidén Jönsson Sekreterare 082
David Dubow Ledamot 052
Charlotta Jonsson Suppleant 064
Pedram Ebad Suppleant 061
David Elgius Suppleant 093

Mer information från stämman kommer inom kort.

Viktig info om fläktkåpor i kök

De nu monterade fläktkåporna inom Brf Tre Lejon uppfyller tyvärr inte gällande normer och krav.
Osupptagningsförmågan skall vara 75 % enl. gällande norm och krav. Detta kräver ett flöde på 46 l/s.
Idag är flödet ca 33 l/s och klarar ljudkraven men ej osupptagningsförmågan.
Flödet går att öka till 46 l/s men då överskrider vi de ljudkrav som finns och det med hela 4 Db.
Ovanstående utgör problemet att vi inte kan få ventilationsanläggningen godkänd och därmed inte det OVK-intyg som myndigheterna kräver.

Vi måste byta ut fläktkåporna i lägenheterna så myndighetskraven uppfylls.

Vi beräknar med att börja byta fläktarna v.17. Vi byter 3-4 fläktar per dag så arbetet avslutas under v. 19. Ytterligare avisering kommer.

Tyvärr har vi inget annat val än att göra denna åtgärd.
Vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter detta innebär men ni kommer att få en mycket bra fläktkåpa, se fakta nedan

Med vänlig hälsning

Mats Dahlin
JM AB

Fortsätt läsa Viktig info om fläktkåpor i kök

Infomöte om inglasning

Förläng kvällen utomhus med en inglasad balkong!

Vi i styrelsen har nu äntligen funnit en bra leverantör för inglasning av balkonger. Det har tagit tid, men vi har letat för att finna den produkt som passar våra förhållanden bäst. De ska ju klara av lite väder och vind som vårat hus med 16 våningar utsätts för.

Vi har 3 olika sorters balkonger i huset, men priserna hamnar ungefär lika.

Skicka ett mail till oss på styrelsen@3lejon.se om ni är intresserade, namn och lägenhetsnummer.
Detta är bara en intresseanmälan, inget bindande.

Fortsätt läsa Infomöte om inglasning

Entrémattor

Vi har nu beställt entrémattor och hoppas i och med det att det kommer bli lite snyggare på våning 1 och våning 5.

Vintertid blir det gråa och sommartid röda!

MVH Styrelsen

Råd om brand i flerfamiljshus

Börjar det brinna i din lägenhet är det viktigt att du varnar övriga i familjen. En brandvarnare i din lägenhet är ett måste för att upptäcka branden i ett tidigt skede. Har branden blivit för stor för att släcka utrym lägenheten via trapphuset och larma brandförsvaret genom att ringa 112. När du lämnar lägenheten är det mycket viktigt att du stänger dörren till trapphuset så att branden begränsas till din lägenhet. Använd aldrig hissen vid utrymning.

I ett flerfamiljshus finns ett inbyggt brandskydd där varje lägenhet är avskilda från varandra och ska klara minst 60 minuters brand innan branden sprids till intilliggande lägenheter. Börjar det brinna i en annan lägenhet kontrollera att dörr till trapphuset är stängd, stanna kvar i din lägenhet och gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Larma och invänta brandförsvarets instruktioner hur du ska bete dig i situationen. Kommer rök in i din lägenhet kan du försöka täta läckaget med blöta handukar och påkalla brandförsvarets uppmärksamhet genom ett fönster eller från en balkong som inte är utsatt för rök eller flammor.

Även trapphuset i ett flerfamiljshus är avskilt som egen brandcell. Det är därför viktigt att du stänger dörrarna till vinden och källaren samt undviker att lagra brännbara saker i trapphuset.

Läs mer på
http://www.brandskyddsforeningen.se/web/I_hemmet.aspx

%d bloggare gillar detta: