Avbrottsinformation Göteborgs Energi

Hej!
Nu är det dags för service på fjärrvärmenätet.

Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av värme och varmvatten hos dig på Bratteråsbacken 35 . Service på fjärrvärmenätet sker för att din leverans av fjärrvärme ska bli ännu säkrare och bättre.

Tid: onsdag 6 maj 2020, kl 07.00-torsdag 7 maj 2020, kl 07.00

Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.

Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring oss.
http://www.goteborgenergi.se/avbrottsinfo

MOTIONER

Det är dags att lämna in motioner till BRF Tre Lejon.
Har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra i vår fastighet eller föreningen, så skriv en motion.

Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej.

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 10 februari, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén. Mvh Styrelsen Brf Tre Lejon

Info pågående arbeten Silo-projekten 2019-06-11.

Vad är genomfört i området?

 • Borrning, spräckning och sprängningsarbeten är avslutade i området utanför Kvarnen/Magasinet
  -Därmed är en jobbig period över för er boende.
  Vi är väl medvetna om att det vid ett antal tillfällen både låtit högt och känts i området, dock har inga gränsvärden för sprängning överskridits och säkerhetsrutinerna genomförts.
 • Besiktning för att konstatera eventuella skador har påbörjats och fortgår för de mest utsatta lägenheterna medan den slutliga besiktningen av hela området genomförs senare i höst. Påannonsering inför besiktning sker i god tid före besiktningen.
  Frågor ställs till opartisk ombud, Sakkunnig för vibration & sprängning Håkan Svensson, ÅF (0722124536).

Vilka arbetsmoment pågår i området?

 • Arbete med Montering av parallell infrastruktur/installationer för El, VA, Sopsug, Fjärrvärme.
  OBS befintliga installationer för boenden påverkas ej nu!

Pågående fas är mindre störande för boende men maskiner som grävmaskiner, lastare och lastbilar arbetar i området.

 • Mindre justering av genomfart med bil till Brf Magasinet och Brf Kvarnen sker i morgon den 12/6 och ett antal dagar framöver.
  OBS ingen förändring för gående men bilar leds om enligt gul streckad slinga nedan.
  Orsaken till förändringen är förberedelser inför kommande omkoppling till befintliga hus av infrastruktur/installationer för El, VA, Sopsug, Fjärrvärme.

Avstängning av ytor vid förberedelser inför sprängning

sprangning

Som ett led i arbetet med kommande byggnation kommer sprängningar att genomföras. Det medför att sprängvakter kommer att stänga av ca 10 minuter innan/efter sprängning för att säkerhetsställa att ingen obehörig kommer nära sprängarbetet. Anslag kommer att sättas ut för att informera boende och förbipasserande;

I NÄRHETEN AV DENNA BYGGNAD, PÅ BYGGARBETSPLATSEN, UNDER TIDEN MAJ 2019 – JULI 2019

Viktigt att följa sprängpersonalens /sprängvakternas anvisningar. Håll barn under uppsikt. Gå undan från fönster, balkonger och dörrar som vetter ut mot sprängplatsen.

Sprängarbetet utförs av: Sprängarpojkarna AB Sprängarbetsledare: Peter Aspelin

Vid skada; kontakta sprängarbetsledaren omgående Ring telefonnummer 0739-852524

Brf Kronjuvelen

Informationsdokument om Etablering Avstängning Silo 2019-03-01

Brf Kronjuvelen

kronjuvel

Som ett led i arbetet med kommande byggnation i Kvarnenområdet kommer förberedande åtgärder med undersökningar, miljösanering av asfalt/jord, omläggning av ledningsdragningar genomföras fram till Byggstart i augusti 2019.

Det medför avstängning av stora delar av JMs markområde som därmed blir byggarbetsplats.

   Vad innebär det för boende i området?

 • Naturligtvis finns passage för bil- och gångtrafik till samtliga hus i området.
  Ex framkörning till entréer, Servicebutik eller för Räddningstjänstens åtaganden
 • Celsiusgatan & Bratteråsbacken = kommer alltid vara öppen
 • Avstängning av JMs arbetsplatsområde samt Bratteråsgatan utmed berget
 • Gångtrafik till busshållplatsen vid Valskvarnsgatan hänvisas till befintliga gångvägar i området, ex utmed Brf Magasinet och Brf Kvarnen.
 • Parkering; Besöksparkering kompletteras vid Servicebutik men den stora ytan med friparkering stängs nu av.
 • Lekplats flyttas till norr om Brf Kvarnliden

   När?

   Arbetet startar V9, Avstängt från 4 Mars 2019