Felanmälan

Som boende går du in på riksbyggen.se och anmäler ett ärende.
Där finns mer information för oss boende.
Ditt ärende registreras inom 24 timmar.
Vid akuta ärenden, ring 0771-860 860.

Vad pågår i området:

Produktionen har bytt fas från Betong- till Prefabarbeten som fortgår till hösten 2021

 • Kronjuvelen
  • Prefabmontage pågår från våning 5 (plan 15-35)
  • Installationsarbeten pågår i källare-vån 2
  • Mark; mindre omfattning med återfyllning
  • Kulvert för infrastruktur avslutande betong och återfyllnadsarbeten vid JM kontoret
 • Garage
  • Tätningsarbeten
  • Mark; mindre omfattning med återfyllning
 • Guldkornet
  • Mark- och grundläggningsarbeten för Guldkornets källare
  • Pålningsarbeten genomförs under mars 2021.
   Det är ett tidvis bullerstörande moment
  • Gårdshus uppe på Garage – Betongarbeten med bjälklag/bottenplatta

Oljud

Några medlemmar i vår förening har uttryckt att det förekommer onormalt mycket störningsljud.
Representanter ur styrelsen har pratat med flera medlemmar, på olika våningsplan, runt ingången våning 5.

Det är svårt att bedöma varifrån oljuden uppstår.
Det skulle kunna vara oljud från de närliggande byggnationerna, likaväl som att det kan vara medlemmar som skapar dem.

Om det är fler som upplever onormala oljud så meddela gärna styrelsen. Vi vill ju att alla skall trivas i sitt boende.

Styrelsen uppmanar alla boende i huset att försöka att inte skapa upprepande oljud som kan vara störande för sina grannar.
Vi bor i ett flerfamiljshus, så normala vardagliga ljud får man försöka acceptera.

Bli förvarnad innan det sprängs.

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en ca 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs.

Hamnbanan vid Eriksberg

Under bygget av Hamnbanan strävas att minska våra störningar. En del störningar är oundvikliga, bland annat buller och vibrationer från sprängningar. Vill du som närboende bli förvarnad innan vi spränger kan du anmäla dig till vår tjänst.

Länken till tjänsten :        https://www.ncvib.com/spranginformation/#/

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 12 februari, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack.
Vårat försäkringsbolag är Länsförsäkringar vid ohyra eller fåglar (balkongen).

Vill påminna allvaret om att inte släppa

in någon obehörig och se till att portarna

blir stängda speciellt när det blåser.

Granar

Styrelsen i samfälligheten Juvel  där vi  Brf Tre Lejon ingår har beslutat att inte sätta ut någon container i år

JM har ringat in all mark där containern har stått tidigare år så vi har inget utrymme för detta.

Alla boende får därför ta eget ansvar för att forsla granen till återvinningen alternativt att kontakta Barncancerfonden som kan hämta för en avgift på 150 kr. Länk till insamling Barncancerfonder är https://www.utmedgranen.se

KALLELSE Till Extra Föreningsstämma BRF Tre Lejon på Älvstranden

Dag:      Tisdagen den 15 december 2020 Klockan: 18.00
Plats:    Digitalt via TEAMs (ange en mejladress så kan ni ansluta via en länk)

Styrelsen vill ta upp den här frågan då PWC blir allt dyrare. BoRevision är specialiserade på bostadsrättsföreningar och många Riksbyggen och HSB-föreningar anlitar dem. Det skiljer ganska mkt i pris till BoRevisions fördel. Det krävs dock ett stämmobeslut att byta extern revisor.

Nyhet – Deckhuset har laddplatser

Från och med 6 november 2020 erbjuder Deckshuset laddmöjligheter för kunder med el och hybridfordon. Dessa platser finner man på plan 1 i garaget. Man sköter sin laddning enkelt via appen Ladda Elbilen som finns att ladda ner via App Store och Google Play. Tänk på att man endast få stå parkerad under aktiv laddning. Behöver du hjälp med din laddning finns Göteborgs Energi kundservice tillgänglig dygnet runt på tel. 031-62 62 62.
 
Söker du parkering eller har du behov att få hyra ut din parkering en period?
Har du precis flyttat till Eriksberg och har svårt att få parkering? Vill du kanske ha en tillfällig parkering under tiden du står i kö för att få en permanent plats? Ibland så kan det vara så att man är behov av en parkering en kortare period eller att man som parkeringsinnehavare önskar hyra ut sin plats i andra hand. Deckshuset har skapat en digital anslagstavla för att parkörer med olika behov ska kunna mötas. Lägg in en annons om du letar parkering så kanske en som vill hyra ut sin plats ser den. Din annons finns kvar på anslagstavlan i 3 månader.
%d bloggare gillar detta: