Underrättelse om Magasinet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag för Magasinet. Betänketid: 21 oktober 2010 – 4 november 2010. Förslaget finns utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 under betänketiden. Besökstid dagligen kl. 08.00 – 16.30 (ej lör- och helgdagar).

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida:
Plan- och byggprojekt i Göteborg

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 4 november 2010 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. Ange din adress, fastighetsbeteckning (Sannegården 7:9) samt ärendets diarienummer 0563/09. Information om förslaget kan lämnas av Maria Malone tfn 031-368 16 10.

Vid ärendets handläggning kommer enkelt planförfarande att tillämpas enligt 5 kap 28 § PBL. Den som inte senast den 4 november 2010 framfört skriftliga synpunkter på detta planförslag kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

OBS. Styrelsen har lämnat synpunkter. Dessa finns att läsa på Stadsbyggnadskontorets sida, i dokumentet Samrådsutlåtande.

KategorierOkategoriserade
%d bloggare gillar detta: