Motioner till årsstämman

Årsstämma i Brf Tre Lejon kommer att hållas i slutet av maj (tid och plats meddelas senare). Om du vill att något särskilt tas upp på stämman skall du skriva en motion.

För att motionen ska kunna behandlas måste den innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag till konkret lösning eller åtgärd.

Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej. (Mall för motioner)

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 3 maj, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.

KategorierOkategoriserade
%d bloggare gillar detta: