Styrelseposter utsedda

Styrelsen som valdes på årsstämman 29 Maj 2012 har konstitutionerat sig under Juni enligt följande:

Ordförande  Martin Uddeborg
Vice ordförande  Johan Malm
Sekreterare  Helena Leufstadius
Kassör  Oskar Johansson
Ledamot  Gertrud Olsson

Suppleant  Annika Svensson
Suppleant  Hans Törnblom
Suppleant  Yvonne Björnström
Suppleant  Mikael Ekbrand

Annonser

Kommentarer inaktiverade.