Info pågående arbeten Silo-projekten 2019-06-11.

Vad är genomfört i området?

 • Borrning, spräckning och sprängningsarbeten är avslutade i området utanför Kvarnen/Magasinet
  -Därmed är en jobbig period över för er boende.
  Vi är väl medvetna om att det vid ett antal tillfällen både låtit högt och känts i området, dock har inga gränsvärden för sprängning överskridits och säkerhetsrutinerna genomförts.
 • Besiktning för att konstatera eventuella skador har påbörjats och fortgår för de mest utsatta lägenheterna medan den slutliga besiktningen av hela området genomförs senare i höst. Påannonsering inför besiktning sker i god tid före besiktningen.
  Frågor ställs till opartisk ombud, Sakkunnig för vibration & sprängning Håkan Svensson, ÅF (0722124536).

Vilka arbetsmoment pågår i området?

 • Arbete med Montering av parallell infrastruktur/installationer för El, VA, Sopsug, Fjärrvärme.
  OBS befintliga installationer för boenden påverkas ej nu!

Pågående fas är mindre störande för boende men maskiner som grävmaskiner, lastare och lastbilar arbetar i området.

 • Mindre justering av genomfart med bil till Brf Magasinet och Brf Kvarnen sker i morgon den 12/6 och ett antal dagar framöver.
  OBS ingen förändring för gående men bilar leds om enligt gul streckad slinga nedan.
  Orsaken till förändringen är förberedelser inför kommande omkoppling till befintliga hus av infrastruktur/installationer för El, VA, Sopsug, Fjärrvärme.
KategorierOkategoriserade
%d bloggare gillar detta: