JM-Info pågående arbeten Silo-projekten 2020-05

Nyöppning av kvartersbutik
Snart öppnar den helautomatiska kvartersbutiken Trofeema upp på
Bratteråsgatan 58. Läs mer om utbud, öppettider m.m. i deras nyhetsbrev.
 
Vad är genomfört i området?
Vi har nu nått i mål med ett antal stora tidskrävande och bullerstörande arbeten 😊
Kronjuvelen har bytt fas från mark- till betongarbeten
Schaktning av jordmassor huvudetapp – stort åtagande med grävning och
utkörande som nu är slutfört
Montering / Skruvning av pålar i berg för Kronjuvelen och Garaget
Montering av Tornkran nr 2 pågår v19(-20)
Parkering; Nya parkeringsskyltar monterade. Behövs för att säkerställa att
räddningsvägar är framkomliga samt att några parkerar lång tid på besöksparkeringar. Parkeringsbevakningen sker nu på JMs och Kronhjulets ytor som bötfälls av ombudet Securitas.
 
Vilka arbetsmoment pågår i området?
Borrning- och spräckningsarbeten pågår i mindre omfattning avetableras mitten v20; äntligen slutfört!
Genomförande av betong- och armeringsarbeten pågår under hela 2020
Gjutning av Betongplatta del 1, v20
Återkoppling och rapportering av besiktningsresultat från vibrationer för
berörda lägenheter. Besiktningsman från ÅF.
 
Pågående fas har varierande mängd bullerstörning dagtid för boende:
Mindre buller
Markschaktning; Grävmaskin och Lastbilstransporter
Armering och gjutning av betong
Återfyllning mot grunder
Mer buller
Borrning- och spräckningsarbeten – Avslutas mitten v20
 
Vad sker framåt?
Produktionen byter fas från Mark- till Betongarbeten som fortgår hela 2020
Bottenplatta färdigställs i Kronjuvelen under juni
Försäljning startad av Brf Guldkornet 77 lgh (www.jm.se/guldkornet)
Gårdshus uppe på Garage – Efter ett antal turer har JM nu bestämt att Gårdshuset ingår i huvudprojektet. Det innebär att detaljplanen uppfylls, vilket Göteborgs stad starkt prioriterar. Projektering pågår under 2020.
Trafikverket – ny sträckning av Hamnbanan. Skanska har startat arbetet som pågår tom 2023. Stort åtagande som syns i området. Skanska sköter löpande information till sina sakägare, den uppgift JM har är att uttag av berg med sprängningar är senarelagd och startar till sommaren.
KategorierOkategoriserade
%d bloggare gillar detta: