Nu är cyklarna flyttade

Nu har vi flyttat omärkta cyklar och städat i cykelrummet. De cyklar som flyttats har vi ställt i den del av vårt och Mjölners cykelförråd som är närmast vårt hus. Ingång till förrådet finns upp för trappan bredvid hissen (se skiss).

Cykelrummet i huset är i första hand till för cyklar som används regelbundet.
Övriga cyklar bör förvaras i förrådet.

Balkongsäsong

Visa hänsyn när du grillar på balkongen. Meddela gärna dina grannar i förväg – det är inte alla som uppskattar grilldoften. Det är endast tillåtet att använda el- och gasolgrill; koleldad grill är absolut förbjuden på balkongen.

Tänk också på att trivselreglerna säger att man bör undvika att röka på balkongen.

Stopp i sopsugen igen

De senaste dagarna har det blivit stopp i sopsugen igen.

Släng inte pizzakartonger och liknande i soprören, utan ta dessa till sopcentralen vid busshållplatsen nedanför silon istället.
Om det är stopp i röret – ta med soporna in igen och släng dem senare. Glöm inte att felanmäla stoppet till Envac så att det blir åtgärdat så fort som möjligt. Ring 031-198451 under dagtid. Läs mer under Felanmälan.

Sökes: Ledamot till teknikgruppen

Föreningens teknikgrupp arbetar med frågor kring teknisk förvaltning och drift av fastigheten. Teknikgruppen rapporterar till styrelsen.

Nu söker vi en ny ledamot till gruppen. Sökande bör ha allmänna kunskaper inom VVS och bygg och/eller teknisk förståelse.

Vi har en garantitid som löper ut i september 2011. Fram till dess är denna kompetens mycket värdefull för föreningen, och vi är därför tacksamma om du hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Parkeringsavgifter

I samband med ändrade rutiner har det blivit ett glapp i faktureringen av föreningens parkeringsplatser. Avgifterna för juli och augusti faktureras retroaktivt, därefter gäller förskottsbetalning som vanligt.

Parkeringsavgifterna kommer fortsättningsvis att debiteras via Riksbyggen.

Råd om brand i flerfamiljshus

Börjar det brinna i din lägenhet är det viktigt att du varnar övriga i familjen. En brandvarnare i din lägenhet är ett måste för att upptäcka branden i ett tidigt skede. Har branden blivit för stor för att släcka utrym lägenheten via trapphuset och larma brandförsvaret genom att ringa 112. När du lämnar lägenheten är det mycket viktigt att du stänger dörren till trapphuset så att branden begränsas till din lägenhet. Använd aldrig hissen vid utrymning.

I ett flerfamiljshus finns ett inbyggt brandskydd där varje lägenhet är avskilda från varandra och ska klara minst 60 minuters brand innan branden sprids till intilliggande lägenheter. Börjar det brinna i en annan lägenhet kontrollera att dörr till trapphuset är stängd, stanna kvar i din lägenhet och gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Larma och invänta brandförsvarets instruktioner hur du ska bete dig i situationen. Kommer rök in i din lägenhet kan du försöka täta läckaget med blöta handukar och påkalla brandförsvarets uppmärksamhet genom ett fönster eller från en balkong som inte är utsatt för rök eller flammor.

Även trapphuset i ett flerfamiljshus är avskilt som egen brandcell. Det är därför viktigt att du stänger dörrarna till vinden och källaren samt undviker att lagra brännbara saker i trapphuset.

Läs mer på
http://www.brandskyddsforeningen.se/web/I_hemmet.aspx

%d bloggare gillar detta: