Råd om brand i flerfamiljshus

Börjar det brinna i din lägenhet är det viktigt att du varnar övriga i familjen. En brandvarnare i din lägenhet är ett måste för att upptäcka branden i ett tidigt skede. Har branden blivit för stor för att släcka utrym lägenheten via trapphuset och larma brandförsvaret genom att ringa 112. När du lämnar lägenheten är det mycket viktigt att du stänger dörren till trapphuset så att branden begränsas till din lägenhet. Använd aldrig hissen vid utrymning.

I ett flerfamiljshus finns ett inbyggt brandskydd där varje lägenhet är avskilda från varandra och ska klara minst 60 minuters brand innan branden sprids till intilliggande lägenheter. Börjar det brinna i en annan lägenhet kontrollera att dörr till trapphuset är stängd, stanna kvar i din lägenhet och gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Larma och invänta brandförsvarets instruktioner hur du ska bete dig i situationen. Kommer rök in i din lägenhet kan du försöka täta läckaget med blöta handukar och påkalla brandförsvarets uppmärksamhet genom ett fönster eller från en balkong som inte är utsatt för rök eller flammor.

Även trapphuset i ett flerfamiljshus är avskilt som egen brandcell. Det är därför viktigt att du stänger dörrarna till vinden och källaren samt undviker att lagra brännbara saker i trapphuset.

Läs mer på
http://www.brandskyddsforeningen.se/web/I_hemmet.aspx

%d bloggare gillar detta: