Bredband från Bahnhof

28 september, 2016

Information om övergången till bredband från Bahnhof finns här.


Hyres avier med fel belopp

7 september, 2016

I hyresavierna har de som har e-faktura från Riksbyggen blivit påförda kostnaden för bredbandet med 167, 50 kr/ månad.
Detta skall vi inte betala för.

De som har e-faktura ska inte betala första uppsättningen hyresavier, nya e-fakturor för kvartal 4 kommer samt de som har pappersfakturor ska inte heller betala första uppsättning, där kommer också nya hyresavier för kvartal 4.

Ni som har hyresavin som autogiro behöver inte göra någonting, där regleras det innan sista betaldag.


Bredband och router till varje lägenhet

28 augusti, 2016
From första oktober får vi medlemmar 100 Mbit/s från leverantören Bahnhof och detta ingår i avgiften.
Vi kommer inom kort få en router med routeradress till varje lägenhet. Innan routern delas ut kommer bredbandsleverantören Bahnhof med mer information.

Info från Stadsbyggnadskontoret

6 mars, 2016

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg öppnar nu för samråd gällandeGbg_stad nybyggnation på den plats där Juvelsilon står idag. Mer info om förslaget finns här och Stadsbyggnadskontoret bjuder in till samråd och öppet hus, se brev från Gbg Stad.


Byggprojekt i närområdet

15 februari, 2016

Just nu ligger flera byggprojekt för vårt närområde hos Stadsbyggnadskontoret för behandling. Mer information och kontaktuppgifter nås genom att följa länkarna nedan:

Juvelsilon – nytt höghus vid Bratteråsgatangrävskopa_150

Bostäder och verksamhet på Celsiusgatan

Hamnbanan under Krokängsparken

Bostäder vid Säterigatan (efter överbyggnaden av Hamnbanan)

 

 


Info från styrelsen

31 oktober, 2015

Vi har under året fått många nya grannar i huset, vilket är mycket trevligt! Vi vill passa på att informera/påminna om några saker som är viktiga att minnas.

  • I sopröret får man enbart slänga hushållssopor. Kartonger, av alla slag och  material, måste sorteras vid återvinningsstationen. Det blir lätt stop i sugen och varje gång det händer måste föreningen betala för att tekniker ska komma ut och lösa problemet. Vi ber, vänligt men bestämt, samtliga boenden att tänka på detta i framtiden. Onödiga kostnader är aldrig roligt.
  • I cykelförrådet får aldrig några motorfordon parkeras. Där står enbart cyklar. Tänk också på att leda cykeln in i förrådet via dörren på utsidan. Vi vill inte ha cyklar i entrén då de drar in smuts och grus.
  • Vid uppställning av entrédörr, öppna dörren med nyckel. Om dörren öppnas elektriskt och därefter hindras att gå igen, kommer systemet att haverera. Ny hasp till dörren är på väg. Använd denna! Stenar och andra föremål skadar dörren.

Övrig generell information

  • Val av bredbandsleverantör är nu genomfört. Styrelsen har beslutat att vi ska anlita Bahnhof som leverantör av föreningens bredband. I skrivande stund är datum för skifte ej ännu klart, det är en fråga mellan rådande befintlig part, Itux/Gothnet och kommande Bahnhof. Preliminärt tror styrelsen att skifte kommer ske någon gång under våren. Uppdatering kommer ske löpande.
  • För dom som har parkering i P-huset kommer det från årsskiftet att ske en höjning av månadsavgiften med 25kr/mån

Städ och målning av cykelförråd

31 oktober, 2015

cykelskiss

Under vecka 45 kommer det hit städare och målare
som ska fixa vårt cykelförråd.
Tills dess måste samtliga cyklar vara flyttade till förrådet i Mjölner (se bild).
De cyklar som inte har flyttats anser vi som oönskade och de kommer forslas bort.
Till måndag v. 45 måste förrådet vara tömt.