Nu kan du få din avisering via Kivra

Är du redan ansluten till Kivra levereras din månadsavi till din digitala brevlåda, har du inte anslutit dig till kommer du få månadsavin precis som vanligt. Är du ansluten får du en e-post avisering när avin anländer, har du även installerat Kivra appen får du även en pushnotis.

  • Vi bidrar tillsammans en bättre miljö genom att minska pappersanvändningen.
  • Förutom en push notis får du även ett mail när du får en avi att hantera
  • Du kan enkelt betala via Kivra genom att ansluta dig till betaltjänsten via autogiro – du betalar då avin med enbart ett klick.
  • När du har Kivra får du senast nästkommande vardag avin för hantering, postgången behöver du inte längre vänta på.

Laddstationer

I slutet av vecka 43 kommer arbete att påbörjas för fyra ladd platser som enbart är avsedda för el- och hybridfordon och man får endast lov att stå parkerad under aktiv laddning. Priset kommer att vara 4 kr/KWh. Mer information kommer att komma upp på hemsidan, www.deckshuset.se, då arbetet är avslutat.

JM ber om ursäkt

Hej närboende Bostadsföreningar till Kronjuvelen!
Igår, tisdag 20 okt, genomfördes bullrande arbete efter utsatt tidsram. Det är flertalet informationskanaler som har påtalat det störande arbetet. JM ber om ursäkt för detta och den störning ni närboende blev drabbade av.

Observera !!! Cyklar får ej förvaras i entréerna

Våra cyklar som används ofta förvaras i vårat cykel rum. Är det cyklar som inte används regelbundet bör Mjölners cykelrum användas som vi har del av. Våra nycklar går även till Mjölner

Här stannar återvinningspråmen 19/9 – 2/11

Här kan du se var och när vår flytande återvinningscentral (ÅVC) lägger till. Denna flytande ÅVC tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik.Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan du inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.

https://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/har-lamnar-hushall-avfall/atervinningspram/har-stannar-atervinningspramen

Sopsugen

Vid stopp i sopsugen.  
Kontakta någon i styrelsen. 
LÄMNA INTE ERA  SOPOR UTOMHUS.  
Ta in dem igen och vänta  
tills stoppet är löst. 

Vattna blommor

Vårat gemensamma ansvar som bor  i huset är att de två stora blomkrukorna utanför de båda entréerna på första och femte våningen vattnas.

 Finns vattenkanna i rummet till vänster om den lilla hissen

Service på fjärrvärmenätet

Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av värme och varmvatten hos dig på Bratteråsbacken 35 och anl id 30006435. Service på fjärrvärmenätet sker för att din leverans av fjärrvärme ska bli ännu säkrare och bättre.
Tid: torsdag 4 juni 2020, kl 07.00-fredag 5 juni 2020, kl 11.00
Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.
Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring oss.
Med vänlig hälsning, Göteborg Energi AB Tel: 031-626262

Grillning

Det är tillåtet att grilla med gasol om det finns en brandsläckare på balkongen.
Med en 6 kg pulversläckare har du goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.
Förvaring av gasoltub på öppen balkong är tillåtet vid max 5 kg tubstorlek. Förvaring av gasoltub på inglasad balkong är tillåtet vid max 0,5 kg tubstorlek.
Kolla slangen från regulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt.
Rengör lavastenarna och
grill varje år.
Grillning med kol på balkong
är inte tillåtet.

JM-Info pågående arbeten Silo-projekten 2020-05

Nyöppning av kvartersbutik
Snart öppnar den helautomatiska kvartersbutiken Trofeema upp på
Bratteråsgatan 58. Läs mer om utbud, öppettider m.m. i deras nyhetsbrev.
 
Vad är genomfört i området?
Vi har nu nått i mål med ett antal stora tidskrävande och bullerstörande arbeten 😊
Kronjuvelen har bytt fas från mark- till betongarbeten
Schaktning av jordmassor huvudetapp – stort åtagande med grävning och
utkörande som nu är slutfört
Montering / Skruvning av pålar i berg för Kronjuvelen och Garaget
Montering av Tornkran nr 2 pågår v19(-20)
Parkering; Nya parkeringsskyltar monterade. Behövs för att säkerställa att
räddningsvägar är framkomliga samt att några parkerar lång tid på besöksparkeringar. Parkeringsbevakningen sker nu på JMs och Kronhjulets ytor som bötfälls av ombudet Securitas.
 
Vilka arbetsmoment pågår i området?
Borrning- och spräckningsarbeten pågår i mindre omfattning avetableras mitten v20; äntligen slutfört!
Genomförande av betong- och armeringsarbeten pågår under hela 2020
Gjutning av Betongplatta del 1, v20
Återkoppling och rapportering av besiktningsresultat från vibrationer för
berörda lägenheter. Besiktningsman från ÅF.
 
Pågående fas har varierande mängd bullerstörning dagtid för boende:
Mindre buller
Markschaktning; Grävmaskin och Lastbilstransporter
Armering och gjutning av betong
Återfyllning mot grunder
Mer buller
Borrning- och spräckningsarbeten – Avslutas mitten v20
 
Vad sker framåt?
Produktionen byter fas från Mark- till Betongarbeten som fortgår hela 2020
Bottenplatta färdigställs i Kronjuvelen under juni
Försäljning startad av Brf Guldkornet 77 lgh (www.jm.se/guldkornet)
Gårdshus uppe på Garage – Efter ett antal turer har JM nu bestämt att Gårdshuset ingår i huvudprojektet. Det innebär att detaljplanen uppfylls, vilket Göteborgs stad starkt prioriterar. Projektering pågår under 2020.
Trafikverket – ny sträckning av Hamnbanan. Skanska har startat arbetet som pågår tom 2023. Stort åtagande som syns i området. Skanska sköter löpande information till sina sakägare, den uppgift JM har är att uttag av berg med sprängningar är senarelagd och startar till sommaren.