Sänkning av avgiften för bostäder

Hej
Styrelsen har 2017-11-22 vid sitt ordinarie sammanträde diskuterat föreningens ekonomi. Vi har konstaterat att vi har en mycket gynnsam lånesituation och ligger väl till i förhållande till beslutad underhållsplan. Amorteringar görs i beslutad takt. Vi har därför gjort bedömningen att avgifterna är för höga i förhållande till utgifterna i nuläget och i överblickbar framtid.
Vi har beslutat att med verkan fr o m 2018-01-01 sänka månadsavgiften
för bostäderna med 4%.
Har ni några ytterligare frågor eller funderingar är det bara att höra av er till styrelsen.brftrelejon@gmail.comsanta

Vi vill också passa på att önska er alla en God Jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Avbrottsinformation fjärrvärme

Hej!
Nu är det dags för service på fjärrvärmenätet.
Under arbetet kommer vi tillfälligt att behöva stänga av värme och varmvatten hos dig på Bratteråsbacken 35 och anl id 30006435. Service på fjärrvärmenätet sker för att din leverans av fjärrvärme ska bli ännu säkrare och bättre.
Tid: måndag 28 augusti 2017, kl 08.00-tisdag 29 augusti 2017, kl 16.00
Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.
Det kan droppa vatten från fjärrvärmecentralen. Men börjar det rinna eller fortsätter droppa efter avbrottet så ring oss.
(Tänk på att det kan ta upp till två timmar innan värme och varmvatten är tillbaka efter avbrottets avslut.)

Goteborg-Energi-Logo

Med vänlig hälsning, Göteborg Energi AB Tel: 031-626262

Motioner till årsstämman senast 9 maj.

motioner (2)

Det är snart dags för årsstämma i BRF Tre Lejon. Har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra i vår fastighet eller föreningen, så skriv en motion. Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 9 maj, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.

Preliminärt datum för årsstämman är tisdag den 30 maj. Separat kallelse till stämman kommer under maj.
Plats: Magasinets styrelserum på Bratteråsbacken 33
Hjärtligt Välkomna!

Vi hjälps åt att hålla rent.vihallerrent

Det är vår städat nyligen i alla rabatter.
Släng ej fimpar eller annat skräp utanför.

Föreningens trivselregler finns under Boendeinfo.

 

Glöggmingel

Torsdagen den 8:e december kl 18:00 blir det glögg med tillbehör och pepparkakor längst ner mellan hissarna och portuppgången vid Bratteråsbacken.0724_glogg
……………………………………………………………………………..
brandvarnare_4Snart är det juletider med paketöppning och levande ljus.78201229-itembig-636017128280000000
Glöm inte att testa brandvarnare samt att det finns en återvinnings station vid busshållplatsen Eriksbergs torget.

Hyres avier med fel belopp

I hyresavierna har de som har e-faktura från Riksbyggen blivit påförda kostnaden för bredbandet med 167, 50 kr/ månad.
Detta skall vi inte betala för.

De som har e-faktura ska inte betala första uppsättningen hyresavier, nya e-fakturor för kvartal 4 kommer samt de som har pappersfakturor ska inte heller betala första uppsättning, där kommer också nya hyresavier för kvartal 4.

Ni som har hyresavin som autogiro behöver inte göra någonting, där regleras det innan sista betaldag.