Info från Stadsbyggnadskontoret

6 mars, 2016

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg öppnar nu för samråd gällandeGbg_stad nybyggnation på den plats där Juvelsilon står idag. Mer info om förslaget finns här och Stadsbyggnadskontoret bjuder in till samråd och öppet hus, se brev från Gbg Stad.


Byggprojekt i närområdet

15 februari, 2016

Just nu ligger flera byggprojekt för vårt närområde hos Stadsbyggnadskontoret för behandling. Mer information och kontaktuppgifter nås genom att följa länkarna nedan:

Juvelsilon – nytt höghus vid Bratteråsgatangrävskopa_150

Bostäder och verksamhet på Celsiusgatan

Hamnbanan under Krokängsparken

Bostäder vid Säterigatan (efter överbyggnaden av Hamnbanan)

 

 


Info från styrelsen

31 oktober, 2015

Vi har under året fått många nya grannar i huset, vilket är mycket trevligt! Vi vill passa på att informera/påminna om några saker som är viktiga att minnas.

  • I sopröret får man enbart slänga hushållssopor. Kartonger, av alla slag och  material, måste sorteras vid återvinningsstationen. Det blir lätt stop i sugen och varje gång det händer måste föreningen betala för att tekniker ska komma ut och lösa problemet. Vi ber, vänligt men bestämt, samtliga boenden att tänka på detta i framtiden. Onödiga kostnader är aldrig roligt.
  • I cykelförrådet får aldrig några motorfordon parkeras. Där står enbart cyklar. Tänk också på att leda cykeln in i förrådet via dörren på utsidan. Vi vill inte ha cyklar i entrén då de drar in smuts och grus.
  • Vid uppställning av entrédörr, öppna dörren med nyckel. Om dörren öppnas elektriskt och därefter hindras att gå igen, kommer systemet att haverera. Ny hasp till dörren är på väg. Använd denna! Stenar och andra föremål skadar dörren.

Övrig generell information

  • Val av bredbandsleverantör är nu genomfört. Styrelsen har beslutat att vi ska anlita Bahnhof som leverantör av föreningens bredband. I skrivande stund är datum för skifte ej ännu klart, det är en fråga mellan rådande befintlig part, Itux/Gothnet och kommande Bahnhof. Preliminärt tror styrelsen att skifte kommer ske någon gång under våren. Uppdatering kommer ske löpande.
  • För dom som har parkering i P-huset kommer det från årsskiftet att ske en höjning av månadsavgiften med 25kr/mån

Städ och målning av cykelförråd

31 oktober, 2015

cykelskiss

Under vecka 45 kommer det hit städare och målare
som ska fixa vårt cykelförråd.
Tills dess måste samtliga cyklar vara flyttade till förrådet i Mjölner (se bild).
De cyklar som inte har flyttats anser vi som oönskade och de kommer forslas bort.
Till måndag v. 45 måste förrådet vara tömt.


Beslut om Bredbandsavtal och Stadgeändringar

14 oktober, 2015

BredbandUnder föregående extrainsatta föreningsstämma (30/9) röstades motionen igenom om att gå vidare och ge styrelsen uppdraget att välja lämplig leverantör av bredbandsanslutning åt föreningen. (I skrivande stund har vi tre offerter att välja mellan)

Motionen om stadgeändringar för att kunna rättvisare debitera för ovan nämnda tjänst röstades även den igenom.


Kontrollera brandvarnaren

10 april, 2015

Den 26 mars inträffade en glödbrand i en lägenhet i huset. Tack vare vaksamma grannar som larmade Räddningstjänsten som i sin tur var snabbt på plats så blev ingen skadad och skadorna på lägenheten mycket begränsade.

Samtliga lägenheter är utrustade med minst en brandvarnare. Tänk på att batteriet i brandvarnaren behöver kontrolleras då och då genom att trycka på knappen. Piper den inte behöver man byta ut 9 V batteriet.

Läs gärna mer om hur man förebygger bränder i bostäder på www.dinsakerhet.se/brand/ eller se vad Arga snickaren har för tips att bjuda på.


Lämna in motion senast 8 maj

9 april, 2015

Nu är det snart dags för årsstämma i BRF Tre Lejon. Har du någon idé på vad vi kan göra för att förbättra i vår fastighet eller föreningen, så skriv en motion. Motionen skall innehålla en beskrivning på vad som avses och förslag på lösning eller konkret åtgärd. Motionen skall vara undertecknad med namn och lägenhetsnummer samt daterad. Anonyma motioner behandlas ej. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 8 maj, och lämnas via mail till styrelsen.brftrelejon@gmail.com eller i styrelsens postfack i entrén.Idé

Årsstämman kommer hållas 3 juni. Separat kallelse till stämman kommer i postfacken under maj.