Byggaktiviteter i närområdet

Styrelsen har nu ytterligare information angående de byggaktiviteter som startat framför entréplanet. Det är flera aktörer inblandade enligt följande:

1. Trafikkontoret – gatan och backen upp mot Celsiusgatan

Trafikkontoret har ansvarat för uppställningen av staket och grindar som begränsar möjligheterna att parkera enligt tidigare information uppsatt i hissarna. Hur avspärrningarna kommer att se ut över tid får vi successivt mer information om vilket kommer att läggas ut på hemsidan och anslås i hissarna. Entreprenören heter VMA (Västkustens Mark & Asfalt AB). Arbetet beräknas vara färdigt 30 juni 2013 med undantag för delar av nedersta biten utanför Studio 58 byggnation.

2. Aspelin Ramm – Studio 58

Påbörjat byggnationen av huskroppenStudio 58 närmast Östra Eriksbergsgatan. Styrelsen har ännu inte fått någon information, men tidsplan och framförallt framförhållning avseende buller, smuts och framkomlighet har aktivt efterfrågats av oss. Besked kommer så snart vi vet mer.

3. JM – Magasinet

Fortsätter byggnationen där vi för tillfället inte har nytt att rapportera.

 

Om det finns synpunkter som ni vill att vi i styrelsen tar upp med någon av aktörerna, skriv en rad till styrelsen.brftrelejon@gmail.com, eller prata direkt med oss!

Styrelsen gm Hans Törnblom lgh102

KategorierOkategoriserade
%d bloggare gillar detta: