Vägarbete 12 januari

Onsdagen 2011-01-12 kommer backen mot järnvägen (från parkeringen ner mot nedre entrén) att vara avstängd hela dagen på grund av montering av vägräcke.
Om tjälen inte är för djup skall det enligt entreprenören räcka med en dag för färdigställande.

/JM genom Leif Andersson

Stopp i sopsugen igen

De senaste dagarna har det blivit stopp i sopsugen igen.

Släng inte pizzakartonger och liknande i soprören, utan ta dessa till sopcentralen vid busshållplatsen nedanför silon istället.
Om det är stopp i röret – ta med soporna in igen och släng dem senare. Glöm inte att felanmäla stoppet till Envac så att det blir åtgärdat så fort som möjligt. Ring 031-198451 under dagtid. Läs mer under Felanmälan.

Underrättelse om Magasinet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag för Magasinet. Betänketid: 21 oktober 2010 – 4 november 2010. Förslaget finns utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 under betänketiden. Besökstid dagligen kl. 08.00 – 16.30 (ej lör- och helgdagar).

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida:
Plan- och byggprojekt i Göteborg

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 4 november 2010 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. Ange din adress, fastighetsbeteckning (Sannegården 7:9) samt ärendets diarienummer 0563/09. Information om förslaget kan lämnas av Maria Malone tfn 031-368 16 10.

Vid ärendets handläggning kommer enkelt planförfarande att tillämpas enligt 5 kap 28 § PBL. Den som inte senast den 4 november 2010 framfört skriftliga synpunkter på detta planförslag kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

OBS. Styrelsen har lämnat synpunkter. Dessa finns att läsa på Stadsbyggnadskontorets sida, i dokumentet Samrådsutlåtande.

Nya lägenhetsnummer

I höst börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer skall då uppge detta fyrsiffriga nummer i alla möjliga sammanhang, t.ex kommer ambulans och brandkår att använda registret. Vi sätter upp en lista nummer på anslagstavlorna i entréerna så att de skall vara lätta att hitta.

Glöm för all del inte att läsa mer på www.lagenhetsregistret.se

Nya luftfilter (igen)

Vi har delat ut nya filter till ventilationen. Tyvärr hade vi inte fått tillräckligt många från JM, och de räckte bara till våning 1-4 (knappt). Nya filter är beställda och kommer att delas ut på våning 4-7 så fort vi får dem.

Nya soppåsar

Nu har vi fyllt på med nya soppåsar för komposterbart avfall. Påsarna ligger i rummet till vänster om lilla hissen i entréplan (öppnas med lägenhetsnyckeln).

Påminnelse – det här är komposterbart avfall:
· Matrester, råa och tillagade
· Frukt- och grönsaksrester
· Äggskal och äggkartong (utan prislapp)
· Bröd
· Kaffe- och tesump, kaffefilter
· Hushållspapper, pappersnäsdukar, servetter
· Snittblommor, krukväxter, blomjord
· Kutterspån från smådjur

Läs mer på Boendeinfo/Sophantering.

Möss och sopsugar

De senaste dagarna har det blivit fullt i sopsugen vid några tillfällen, och soppåsar har ställts på marken vid rören. De enda som blir glada av det är råttor och måsar.
Enligt Envac som sköter sopsugen så beror stoppen på att man slänger kartong i röret. Dessa vecklar ut sig och täpper till systemet. Envac rensar rören så fort de hinner men ibland tar det lite tid. Detta arbete kostar alla i föreningen pengar.
(Läs mer om sopsugar på Envacs hemsida)

Släng inte pizzakartonger och liknande i soprören, utan ta dessa till sopcentralen vid busshållplatsen nedanför silon istället.
Om det är stopp i röret – ta med soporna in igen och släng dem senare.