Nya soppåsar

Nu har vi fyllt på med nya soppåsar för komposterbart avfall. Påsarna ligger i rummet till vänster om lilla hissen i entréplan (öppnas med lägenhetsnyckeln).

Påminnelse – det här är komposterbart avfall:
· Matrester, råa och tillagade
· Frukt- och grönsaksrester
· Äggskal och äggkartong (utan prislapp)
· Bröd
· Kaffe- och tesump, kaffefilter
· Hushållspapper, pappersnäsdukar, servetter
· Snittblommor, krukväxter, blomjord
· Kutterspån från smådjur

Läs mer på Boendeinfo/Sophantering.

Möss och sopsugar

De senaste dagarna har det blivit fullt i sopsugen vid några tillfällen, och soppåsar har ställts på marken vid rören. De enda som blir glada av det är råttor och måsar.
Enligt Envac som sköter sopsugen så beror stoppen på att man slänger kartong i röret. Dessa vecklar ut sig och täpper till systemet. Envac rensar rören så fort de hinner men ibland tar det lite tid. Detta arbete kostar alla i föreningen pengar.
(Läs mer om sopsugar på Envacs hemsida)

Släng inte pizzakartonger och liknande i soprören, utan ta dessa till sopcentralen vid busshållplatsen nedanför silon istället.
Om det är stopp i röret – ta med soporna in igen och släng dem senare.

Sökes: Ledamot till teknikgruppen

Föreningens teknikgrupp arbetar med frågor kring teknisk förvaltning och drift av fastigheten. Teknikgruppen rapporterar till styrelsen.

Nu söker vi en ny ledamot till gruppen. Sökande bör ha allmänna kunskaper inom VVS och bygg och/eller teknisk förståelse.

Vi har en garantitid som löper ut i september 2011. Fram till dess är denna kompetens mycket värdefull för föreningen, och vi är därför tacksamma om du hör av dig till styrelsen om du är intresserad.

Parkeringsavgifter

I samband med ändrade rutiner har det blivit ett glapp i faktureringen av föreningens parkeringsplatser. Avgifterna för juli och augusti faktureras retroaktivt, därefter gäller förskottsbetalning som vanligt.

Parkeringsavgifterna kommer fortsättningsvis att debiteras via Riksbyggen.

Nya luftfilter

Alla lägenheter på våning 7 och nedåt har fått nya luftfilter. För att byta lyfter du upp locket bakom elementet, lyfter ur det gamla filtret och sätter i det nya. Nya filter beställs fortsättningsvis direkt från leverantören Acticon. För kontaktinfo se filterlocket.

Leverantören rekommenderar att man byter filter en gång per år.

Skador på balkonger?

Det har uppstått skador på några balkonger på grund av att firman som glasar in balkongerna har borrat igenom betongen till våningen över/under. Eventuella skador syns tydligt en decimeter från balkongkanten. Kontrollera golvet och taket på din balkong och rapportera alla skador till styrelsen så fort som möjligt.

Kontaktinformation hittar du under Kontakt/Styrelsen.

Inglasning pågår

inglasad balkong

Under perioden 14 juni – 9 juli pågår arbete med inglasning av balkonger. Under denna tid kan det bli lite skräpigt i hissarna och en del stomljud från borrning i betong.

Vi ber alla att ha överseende med dessa störningar.

Ny styrelse

På årsstämman 10 juni valdes följande personer till ny styrelse i föreningen.

Namn Post Lgh
Peder Törnqvist Ordförande 142
Anna-Karin Höijer Vice Ordförande 141
Anna Zackrisson Kassör 065
Karl Lidén Jönsson Sekreterare 082
David Dubow Ledamot 052
Charlotta Jonsson Suppleant 064
Pedram Ebad Suppleant 061
David Elgius Suppleant 093

Mer information från stämman kommer inom kort.