Balkongbelysning

Ett antal balkongarmaturer är fortfarande inte uthämtade. Ring Kalle i styrelsen på 073-7542212 och hämta ut dem så snart som möjligt.

För att montera armaturerna rekommenderar vi att ni anlitar El-Otto (0303-946 90). De har redan satt upp lamporna i några lägenheter med mycket gott resultat.
OBS. Glöm inte att begära ROT-avdrag.

Belysning på parkeringen

Anledningen till att det är mörklagt på parkeringsplatsen är att kabeln blivit avgrävd på 3-4 ställen i backen ner bakom parkeringen.

Det kommer en grävmaskin på måndag 21/3 för att gräva upp 80 meter kabel och förhoppningsvis kan El-Otto vara på plats samtidigt och skarva ihop så att vi får belysning igen.

Lösa saker i allmänna utrymmen

Det står en del lösa saker i rummet till vänster om lilla hissen i entréplanet, bland annat ett par pulkor, plastleksaker och ett klädställ. Dessa saker skall förvaras i lägenhetsförråd. Om de inte är bortflyttade så kommer de att slängas på söndag 27 mars.

Container

Container för julgranar och annat grovavfall är beställd och kommer att stå uppställd måndag den 17/1 till fredag 21/1. Man får inte slänga saker som gips, elektronik (t.ex. TV, hårtorkar) eller farligt avfall (t.ex. färg, sprayburkar, batterier, lösningsmedel), då kommer vi att debiteras extra avgifter.

Balkongbelysning

Föreningen har köpt in armaturer till samtliga balkonger och terrasser i fastigheten. Armaturerna bekostas av föreningen men installation ombesörjs av respektive lägenhetsägare.

El för installation finns på balkongerna och strömbrytare finns inne i lägenheterna.

Armaturerna ska monteras på den plats där strömmen är framdragen på balkongen, alltså får inga sladdragningar ske till annan plats på balkongen. Vi önskar få en lika snygg och enhetlig fasadbelysning som våra grannfastigheter Kvarnen och Mjölner.

OBS. Installationen ska vara fackmannamässigt utförd.

Armaturerna kan kvitteras ut på entréplan (E) följande tider:
söndag 23 januari kl 17.00 – 18.00
onsdag 26 januari kl 18.30 – 19.30

Vägarbete 12 januari

Onsdagen 2011-01-12 kommer backen mot järnvägen (från parkeringen ner mot nedre entrén) att vara avstängd hela dagen på grund av montering av vägräcke.
Om tjälen inte är för djup skall det enligt entreprenören räcka med en dag för färdigställande.

/JM genom Leif Andersson

Stopp i sopsugen igen

De senaste dagarna har det blivit stopp i sopsugen igen.

Släng inte pizzakartonger och liknande i soprören, utan ta dessa till sopcentralen vid busshållplatsen nedanför silon istället.
Om det är stopp i röret – ta med soporna in igen och släng dem senare. Glöm inte att felanmäla stoppet till Envac så att det blir åtgärdat så fort som möjligt. Ring 031-198451 under dagtid. Läs mer under Felanmälan.

Underrättelse om Magasinet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag för Magasinet. Betänketid: 21 oktober 2010 – 4 november 2010. Förslaget finns utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 under betänketiden. Besökstid dagligen kl. 08.00 – 16.30 (ej lör- och helgdagar).

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida:
Plan- och byggprojekt i Göteborg

Synpunkter lämnas skriftligt senast den 4 november 2010 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. Ange din adress, fastighetsbeteckning (Sannegården 7:9) samt ärendets diarienummer 0563/09. Information om förslaget kan lämnas av Maria Malone tfn 031-368 16 10.

Vid ärendets handläggning kommer enkelt planförfarande att tillämpas enligt 5 kap 28 § PBL. Den som inte senast den 4 november 2010 framfört skriftliga synpunkter på detta planförslag kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

OBS. Styrelsen har lämnat synpunkter. Dessa finns att läsa på Stadsbyggnadskontorets sida, i dokumentet Samrådsutlåtande.

Nya lägenhetsnummer

I höst börjar Skatteverket komplettera folkbokföringsregistret med lägenhetsregistrets nummer. Alla som bor i bostäder med lägenhetsnummer skall då uppge detta fyrsiffriga nummer i alla möjliga sammanhang, t.ex kommer ambulans och brandkår att använda registret. Vi sätter upp en lista nummer på anslagstavlorna i entréerna så att de skall vara lätta att hitta.

Glöm för all del inte att läsa mer på www.lagenhetsregistret.se